ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

welcome

sawasdeeโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากระบบเดิม (OBEC LMS) ทางผู้จัดทำระบบนี้ได้หยุดการพัฒนามานานกว่า 5 ปี ทำให้มีปัญหาไม่สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการอัพเดทอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ผู้ให้บริการฝากพื้นที่ (Host) ซึ่งได้ปรับปรุงระบบของเครื่องแม่ข่าย ทำให้เกิดความขัดข้องทางเทคนิคบางประการ ทำให้เว็บไซต์เดิมไม่แสดงผลได้อย่างถูกต้อง และไม่ปลอดภัยอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้ให้บริการ (IsanGate.net) และขอความร่วมมือในการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และติดตั้งระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ขึ้นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่น่าเสียดายที่บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถกู้คืนมาได้ทั้งหมด โดยทางผู้ให้บริการก็ได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มเติมข้อมูลให้บางส่วน และต่อไปทางโรงเรียนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์นี้ให้คงอยู่ต่อไป

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยราชการอื่นๆ

building 01

และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของทางโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้ต่อไป โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราต่อไป (ท่าน ผอ. อย่าได้ทำตามในภาพประกอบเลยนะขอรับ)

2 step fill 600x326

หากท่านมีคำแนะนำในการพัฒนาเนื้อหา ข่าวสาร รวมทั้งมีคำติ/ชมต่างๆ ได้โปรดให้ข้อเสนอแนะนั้นผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือใช้แบบฟอร์มในช่องทางเมนู ติดต่อกับทางโรงเรียน หรือ Contact Us ได้ครับ

ด้วยความขอบคุณ : ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
06 มกราคม 2564