ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโควิด-19

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ นายประเวศ  มีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน จึงได้กำชับในเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ความรู้กับนักเรียนทุกคนได้นำไปบอกต่อยังผู้ปกครอง และปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอ และยังคงมีมาตรการคุมเข้ม พร้อมกับการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสู่โรงเรียนทุกวัน

Covid 01

ตั้งจุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าโรงเรียน

Covid 02

วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

Covid 03

ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองทั้งผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน

Covid 04

วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์กันก่อนนะครับ

Covid 05

ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองงนักเรียนทุกคน ไม่วัดห้ามผ่าน

Covid 06

หน่วยบริการคัดกรองประจำวัน