ผู้บริหารโรงเรียน

kamnuan 2

 นายคำนวล พวงธนะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

No. of Page View

0014089
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
103
682
12380
2292
3740
14089

Your IP: 34.236.187.155
2021-06-18 06:56

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

  no image 1   
   นายคำนวล พวงธนะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
chanajai somkid saisamon
นายชนะใจ ผาสุขนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด พวงธนะสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายสมร เก๋งแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
duangpon chom penpai
นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชม ประทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญไพ เทศนา
ครูชำนาญการพิเศษ 
sompong pisamai pontip
นางสมปอง ประทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิสมัย ยอดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ ผาสุขนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
pakpoom sudarat nantana
นายภาคภูมิ สิทธิผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนันทนา เตชาวิวัฒนบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
preeyanuch sureepon IMG_5753.jpg
นางสาวปริยานุช เปนะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุรีพร ไชยสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมนัสชัย สีแสด
ครูผู้ช่วย
IMG_5757-2.jpg paitoon wongdao 
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า
ครูผู้ช่วย
นางไพฑูรย์ ประหยัด
พนักงานราชการ
 นางสาววงศ์ดาว ประทาน
พี่เลี้ยง
S__3465220.jpg IMG_5760.jpg IMG_5761.jpg
นางสาวสุรัตน์ติกาญน์ อนุสนธ์
ครูอัตราจ้าง
นายอัฐศราวุธ นามแสน
ครูอัตราจ้าง
นายณัฐพล ศรีสมุทร
ครูอัตราจ้าง
no image 2   porasertsak
นางสาวนุชรินทร์ ประทาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
  นายประเสริฐศักดิ์ นามแสน
นักการภารโรง

 

ipst banner 2