ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 2
ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

   IMG_5701.jpg  
   นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
IMG_5719.jpg IMG_5705.jpg IMG_5696.jpg
นางสายสมร เก๋งแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมปอง ประทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
IMG_5692.jpg IMG_5717.jpg IMG_5698.jpg
นางพิสมัย ยอดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายภาคภูมิ สิทธิผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริยานุช เปนะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
IMG_5691.jpg IMG_5686-2.jpg S 1490971
นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุรีพร ไชยสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมพร  พิพัฒน์
ครูชำนาญ
75470 IMG_5725.jpg IMG_5728.jpg
นางสาวบุญล้อม  กัญญาชาติ
ครูชำนาญการ
นายมนัสชัย สีแสด
ครู
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า
ครู
S__3465220.jpg S__3465220.jpg IMG_5737.jpg
นายธาริช  เป้าจัตุรัส
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริรัตน์  ป้องสุข
ครูผู้ช่วย
นายณัฐพล ศรีสมุทร
ครูอัตราจ้าง
IMG_5760.jpg IMG_5723.jpg  porasertsak.jpg
นายอัฐศราวุธ นามแสน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนุชรินทร์ ประทาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นายประเสริฐศักดิ์ นามแสน
นักการภารโรง